Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wysockiego 6

tel. 85 730 24 08

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 396923
 • Do końca roku: 265 dni
 • Do wakacji: 76 dni

Kalendarium

Sobota, 2021-04-10

Imieniny: Borysławy, makarego

Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Drodzy

                                      Uczniowie i Rodzice,
                                     Grono Pedagogiczne,
                                     Pracownicy Administracji i Obsługi,
                                    Emerytowani Pracownicy

 

Niech czas wielkanocny
utrzyma nasze marzenia w mocy,
żeby wszystkie życzenia okazały się

do spełnienia, oby nie zabrakło nam w tym trudnym
czasie wzajemnej życzliwości,
abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i zdrowiu.
Zdrowych i wesołych świąt życzą

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,
pracownicy administracji i obsługi oraz społeczność
uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2
im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

 

 

 

 


 Szanowni Rodzice!  

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19  w  dniach 29 marca 2021r. – 11 kwietnia 2021r. oddziały przedszkolne  pracują  w ograniczonym zakresie. 

 Do oddziałów przedszkolnych  na wniosek rodzica mogą uczęszczać: 

 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dzieci, rodzice których:
  a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c)  realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e)  wykonują działania ratownicze,
  f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h)  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i)  są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j)  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                                                                                           Mirosław Chomaniuk

 

 


                                       Szanowni Rodzice !

      W okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021r. zawieszona została praca stacjonarna przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( szczegółowe informacje  znajdują się na stronie gov.pl).

     Zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego  będą się odbywały   z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Dodatkowe informacje będą przekazywane rodzicom przez wychowawców poszczególnych grup.

 

                                                                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                                                              Mirosław Chomaniuk


                  Szanowni Rodzice!  

           Od 20 marca  2021r. do 9 kwietnia 2021r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

     Zajęcia w w/w klasach będą odbywały sięw formie zdalnej zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach 

                                                                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                                                                  Mirosław Chomaniuk

   

 

Aktualności

Konkurs Memory Master!

Ze względu na sytuację w kraju, konkurs języka angielskiego Memory Master odbędzie się w innym terminie. Osoby, które się zgłosiły mogą śledzić informacje na stronie www.blumont.edu.pl w zakładce „Memory Master”

Czytaj więcej o: Konkurs Memory Master!

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego - klasa VI

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowych, a także wyrównanie braków w wiedzy w zakresie znajomości języka angielskiego.
Czytaj więcej o: Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego - klasa VI

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego klasa 7

mają na celu rozwijać w uczniach wrażliwośc interkultutowa a także poszerzać wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. Co więcej , zajęcia pogłębiają świadomość językowa i przyczyniają się do poprawy komunikacji w języku obcym

Czytaj więcej o: Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego klasa 7